RCO Security

Till säkerhetsföretaget RCO Security, med kontor i Järfälla, har vi nyligen byggt ett nytt showroom. Parad ligger bakom både design och funktion i utställningen. Den lekfulla formgivningen på väggelementen och bildernas beskärning har vi hämtat från RCO’s logotype. Många av de kunder som besöker RCO vill ha en demonstration av de olika säkerhetssystemen och här kan man simulera olika scenarion i en snygg demo-miljö helt utan synligt kablage då dessa gömts undan för att hålla utställningen clean. Konceptet har även applicerats på Säkerhetsmässan där formspråket i montern går hand-i-hand utställning på RCO’s kontor.